دانلود جزوه بررسی رفتار ساختمان های بتن

 

جزوه بررسی رفتارهای ساختمان های بتنی فصل اول

(HSC) بتن های پرمقاومت

سيستم بتني قالب تونلي

(Friction Dampers) میراگرهای اصطکاکی

قالب لغزنده

 

چکیده

نقاط ضعف انواع سازه ها در مقابل حریق وقتی مورد توجه قرار می گیرد که یک آتش سوزي بسیار جدي با تلفات جانی مالی بالا رخ دهد.ابعاد این خسارات همراه با توسعه شهري و صنعتی افزایش می یابد، زیرا مسائلی مانند رشد جمعیت شهري،افزایش ساختمان هاي بلند ، توسعه مراکز بزرگ تجمعی ، تجاري ، صنعتی و انبار ها می توانند ریسک خطر آتش سوزي را افزایش دهند.

رفتار ساختمان های بتن

ادامه ی مطلب “دانلود جزوه بررسی رفتار ساختمان های بتن”

دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن

چکیده

این جزوه جهت تدریس به دانشجویان دانشگاه اهواز تدریس می شود.

مدرس: استاد کیخایی

آزمایشگاه بتن

ادامه ی مطلب “دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن”