دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن

چکیده

این جزوه جهت تدریس به دانشجویان دانشگاه اهواز تدریس می شود.

مدرس: استاد کیخایی

آزمایشگاه بتن

ادامه ی مطلب “دانلود جزوه آزمایشگاه تکنولوژی بتن”

دانلود جزوه زبان فنی معماری

چکیده

این جزوه در دانشگاه آزاد اهواز تدریس می شود.  انتهای هر درس شامل تمرینات ۴ جوابی می باشد.

مدرس: استاد کیخایی

زبان معماری

ادامه ی مطلب “دانلود جزوه زبان فنی معماری”