درباره من

نام و نام خانوادگی: فرشاد کیخایی

تحصیلات:

۱۳۹۲-۱۳۹۰

کارشناسی ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت از دانشگاه عالی اقتصاد و تکنیک برلین کشور آلمان. به زبان انگلیسی

MSc. Master of applied since in Construction & Real Estate Management. From H.T.W (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin) & METROPOLIA (Helsinki Metropolia University of Applied Sciences)

۱۳۹۰-۱۳۸۶

کارشناسی عمران گرایش سازه از دانشگاه صنعتی و اقتصاد بوداپست، کشور مجارستان. به زبان انگلیسی

BSc. Bachelor of Science in Civil Engineering (structural). From B.M.E (Budapest University of Technology and Economics)

۱۳۸۲-۱۳۸۰

فوق دیپلم عمران ساختمانهای بتنی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

سوابق کاری:

۱۳۸۶-۱۳۸۳ مسئول دفتر فنی پروژه احداث مدرسه شهرستان شوش و پروژه احداث ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی شهرستان امیدیه در شرکت فنی مهندسی  دهدز کارا

کشور مجارستان در دفتر فنی شرکت درواحد مدل سازی The Brack Capital Group1390-1386 درشرکت

۱۳۹۲ سرپرست پروژه احداث استخرآموزش غواصی فنی وحرفه ای ماهشهردرشرکت فنی مهندسی نوین دژماکو

۱۳۹۳ کارشناس ارشد اداره مهندسی واحد سیویل درشرکت مخازن و پایانه های پتروشیمی ماهشهر

۱۳۹۳ عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

۱۳۹۳ سرپرست پروژه احداث فرهنگسرای شهرستان بستان در شرکت فنی مهندسی نوین دژماکو

۱۳۹۳ عضو هیت مدیره شرکت فنی مهندسی نوین دژ ماکو

۱۳۹۳ مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی اهواز در رشته عمران و معماری

۱۳۹۴ مدرس در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز در رشته عمران و معماری

۱۳۹۵ دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی استان خوزستان

قابلیتهای فردی:

مصمم برای حل مشکلات به صورت موثر، وقت شناس و صبور در ارتباطات، محرک در راه موفقیت، قابلیت کار گروهی ، توانايى مدیریت و رهبری تیم، آگاهی به ایمنی و سلامت.

آشنایی به زبانهای دیگر:

انگلیسی کاملا مسلط، آلمانی درسطح متوسط، مجاری در سطح متوسط

سوابق پژوهشی :

 دردانشگاه   Sustainable Renovation & Reconstruction with BIMارائه پایان نامه تحقیقی با موضوع

 برلین آلمانH.T.W Berlin

در  Design of Reinforced Concrete Building for Multi Function Purposes ارائه پایان نامه با مو ضوع

   دانشگاه بوداپست مجارستانB.M.E

مهارتهای رایانه ای:

داشتن اطلاعات کاربردی و موثر در مورد برنامه های مهندسی ومدیریتی مانند: 

Autocad, Axis-vm, Fem-design ,Archicad, Tekla Structures, Vico Contro, BIM (Building Information modeling) Tools.